75 års jubileum för kanadasvenskarna år 2005

Nedan kan titta på ett 100-tal foton från detta kanadensiska jubileum.

Top