Bli medlem

Bli medlem i föreningen och/eller skänk pengar till byn!

Årsavgiften är 150 kr/person, hemmavarande barn 50 kr, dock högst 350 kr/familj boende på samma adress. Medlemsavgiften sätts in på föreningens pg 187879-2. Glöm inte att uppge namn och aktuell adress så vi kan nå er med medlemsbrev etc.

Vill ni skänka pengar till föreningens hjälpinsatser i Gammalsvenskbyn i Ukraina så sätt in valfritt belopp på plusgiro 187879-2 och märk det ”Gåva till byn” och ditt namn.

OBS: Ni behöver alltid uppge namn och kontaktinformation som adress, e-post eller telefonnummer. Många nya medlemmar eller gamla medlemmar som byter adress som inte uppger kontaktinformation på inbetalningen av medlemsavgifter kan vi inte återfinna. Era inbetalningar registreras som gåva till byn och det resulterar i att ni inte kommer få medlemsbrevet hemskickat eller andra inbjudningar. Många timmars detektivarbete går åt till att hitta rätt person bland inbetalade medlemmar. Tänk på att många medlemmar har samma för- och efternamn och det är omjöligt att skilja er åt om inte kontaktinformationen är med. Tack på förhand.

Vid frågor och funderingar kontakta gärna styrelsen genom e-post: kontakt@svenskbyborna.se
eller via telefon till Sofia Hoas på 070-7865174 eller på  0498-51010.

 

Top