Bli medlem

Bli medlem i föreningen och/eller skänk pengar till byn!

Årsavgiften är 150 kr/person, hemmavarande barn 50 kr, dock högst 350 kr/familj boende på samma adress. Medlemsavgiften sätts in på föreningens pg 187879-2. Glöm inte att uppge namn och aktuell adress så vi kan nå er med medlemsbrev etc.

Vill ni skänka pengar till föreningens hjälpinsatser i Gammalsvenskbyn i Ukraina så sätt in valfritt belopp på plusgiro 187879-2 och märk det ”Gåva till byn” och ditt namn.

Vid frågor och funderingar kontakta gärna styrelsen genom e-post: kontakt@svenskbyborna.se
eller via telefon till Sofia Hoas på 070-7865174 eller på  0498-267179.

 

Top