DNA-projektet

Uppdatering i DNA-projektet 2017-04-19

Rapport DNA-projektets Ukraina besök 2017-03-15      Bilder från DNA-projektets Ukraina besök klicka här.

Föreningen Svenkbyborna driver just nu ett DNA-projekt i syfte att ta reda på varit i Sverige svenskbybornas släktled härstammar ifrån.

SvBy Sofia och tant

Svenskbyborna är en grupp svenskar som 1781 förflyttades från Dagö, Estland till södra Ukraina där de grundade Gammalsvenskby. I Gammalsvenskby lyckades man bevara sina svenska traditioner och sitt svenska språk tills de kunde återvända till Sverige 1929.

DNA-projektet görs i samarbete med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala Universitet och Göran Svedberg, författare och journalist. I projektets referensgrupp ingår bland andra Jörgen Hedman, historiker, och forskare kring Estlandssvenskarnas historia, Birgitta Strandberg-Zerpe, Gotlands Museum och Birgitta Utas, släktforskare, Föreningen Svenskbyborna.

Syftet är att ge historieforskningen och släktforskare mer information om var någonstans i Sverige svenskbyborna och den svenska befolkningen i Baltikum kom ifrån ursprungligen. Vilket ännu är en olöst gåta.

231 Hansa Berta med barn

Målet är:
1 att ta reda på vart i Sverige svenskbyborna ursprungligen kom ifrån.
2 att producera en artikel i en vetenskaplig skrift.

Metod:
Projektet tar salivprov från 25 personer från Gotland och Gammalsvenskby. Provpersonerna ska ha båda föräldrarna som svenskättlingar och födda i Gammalsvenskby. Hälften är kvinnor och hälften män. Historikern Jörgen Hedman hjälper föreningen med urvalet av personer. Det är små skillnader i genetiken i östersjöområdet så mycket genetisk information behöver insamlas för att se skillnader mellan dagens baltiska, finska och svenska populationer. De salivprov som tas skickas till Illuima för genotypning som kan ta fram upp till 2,5 miljoner markörer i ett DNA-test. Genetikproffessor Mattias Jakobsson vid Uppsala Universitet kommer leda arbetet med att sammanställa materialet.                                                                                              Förväntansfulla små flickor

Tidsplan:
Under februari och mars 2017 samlas salivprover in. Analys och sammanställning under 2017 och förhoppningsvis kan ett resultat presenteras i slutet av 2017.

Finansiering:
DNA-analyser och insamling av dessa kostar pengar. Föreningen söker stöd ur utvecklingsfonder och lägger även egna medel. Vill du vara med och bidra särsklilt till DNA-projektet så kan du sätta in pengar på Plusgirot: 187879-2 och märk insättningen med DNA-projektet. Tack för din gåva.

Svenskbyborna DNA-projektinformation

MER ATT LÄSA
Vad vi hittills vet om dagösvenskarnas usprung JH
Rasbiolgogi Göran Svedberg
Hur man firade Sankt Martins JH

Top