Föreningens histora

Logo__hemsida_skarpare

Föreningen Svenskbyborna bildades 1954.

När föreningen bildades ställde den som en av sina uppgifter att verka för utgivandet av bybornas historia.
I oktober  1956 beslöt styrelsen att uppdra åt Jan Utas, Björklinge, att skriva historieboken. 1959 utgavs historieboken i samband
med 30 års minnet av svenskbybornas återkomst till Sverige den första  augusti 1929.
Föreningen har säte  i Roma på Gotland. Vid Roma kyrka finns en klockstapel i vilken sitter tre klockor vilka svenskbyborna tog med sig när de lämnade Ukraina 1929.
På 1980-talet uppfördes Svenskbygården, belägen intill Roma kyrka. Byggnaden är en kopia av en typisk hus i Gammalsvenskby, ritad av arkitek Jan A:son Utas, Visby.
Föreningen har sina styrelsemöten i Svenskbygården. I svenskbygården finns  ett museum uppsatt under sommartid.

Petter Annas, Lummelunda på Gotland valdes till föreningens förste  ordförande. Här följer en förteckning över föreningens ordförandeskap genom tiderna:

Petter Annas: 1954-1971
Gustav Kotz: 1971-1981
Gustav Buskas: 1981-1992
Karl-Olof Hinas: 1992-1999
Birgitta Utas: 1999-2011
Sofia Hoas:  2011-

forenings forsta ordf petter annas
Petter Annas
Gustaf Kotz
Gustav Kotz
Buskas Gustaf
Gustav Buskas
hinas_karlolof
Karl-Olof Hinas
Birgitta Utas 2008_a
Birgitta Utas
Sofia Hoas_mod
Sofia Hoas

 

image005

En bild från ett möte i intertimstyrelsen 1954.
Sittande från  vänster: Teodor Mutas, Gustav
Kotz, Simom Buskas, Petter Annas, Birgit Mutas
och Karl Hoas

 

Föreningen har antagit följande stadgar:
STADGAR för Föreningen Svenskbyborna

Top