Föreningens historia

Logo__hemsida_skarpare

Föreningen Svenskbyborna bildades 1954.
När föreningen bildades ställde den som en av sina uppgifter att verka för utgivandet av
bybornas historia.

I oktober  1956 beslöt styrelsen att uppdra åt Jan Utas, Björklinge, att skriva historieboken.
1959 utgavs historieboken i samband med 30 års minnet av svenskbybornas återkomst till
Sverige den första  augusti 1929.
Föreningen har säte  i Roma på Gotland. Vid Roma kyrka finns en klockstapel i vilken sitter
tre klockor vilka svenskbyborna tog med sig när de lämnade Ukraina 1929.
1976 påbörjades byggnationen av Svenskbygården, belägen intill Roma kyrka.
Svenskbygården stod klar i maj 1977 och invigdes den 1 augusti samma år  av pastor Sigfrid
Hoas. Byggnaden är en kopia av en typisk hus i Gammalsvenskby, ritad av arkitekt Jan A:son
Utas. Föreningen har sina styrelsemöten i Svenskbygården. I Svenskbygården finns  ett
museum uppsatt under sommartid.

Petter Annas, Lummelunda på Gotland valdes till föreningens förste  ordförande. Här följer en
förteckning över föreningens ordförandeskap genom tiderna:

Petter Annas: 1954-1971
Gustav Kotz: 1971-1981
Gustav Buskas: 1981-1992
Karl-Olof Hinas: 1992-1999
Birgitta Utas: 1999-2011
Sofia Hoas:  2011-

 petter-annas Gustaf-Kotz-259x300 Buskas-Gustaf hinas_karlolof Birgitta Utas Sofia Hoas_mod
Petter Annas          Gustav Kotz            Gustaf Buskas       Karl-Olof Hinas      Birgitta Utas           Sofia Hoas

 

image005
En bild från ett möte i intertimstyrelsen 1954.
Sittande från  vänster: Teodor Mutas, Gustav
Kotz, Simom Buskas, Petter Annas, Birgit
Mutas och Karl Hoas

Föreningen har antagit följande stadgar:
STADGAR Föreningen Svenskbyborna

Top