ICLD Samarbetsprojekt

 

Region Gotland och Zmijivka har startat ett kommunalt partnerskaps projekt som är finansierat av Internationella Centret för Lokal Demokrati (ICLD). Det är ett treårigt projekt med start 1 juli 2016 som pågår till 30 juni 2019. Projektet har två delar, ett demokratiprojekt och ett jordbruksutbytesprojekt. Där ingår Svenskbyföreningen med representant i demokratiprojektet.
svbyokt2016_lokfabrik

Här länkas till rapporter från projektet.

reserapport-icld-resa-15-22-okt-2016

svbyokt2016_utbildndagsvbyokt2016_morotsfaltsvbyokt2016_tkotz

Top