Kalendarium 2017

Aktivitet   Tid, plats
Muséet har Öppet
27 juni – 13 augusti
Muséets öppettider är kl. 13-16, tisdagar – söndagar, 27 juni – 13 augusti. Därefter öppet varje söndag i augusti och september. Informationstexter även på engelska och det finns alltid möjlighet till fika på caféet.
Medlemmar som vill vara volontärer i museet och prata med besökare anmäl ert intresse till Tina Knutas 070-4807889.
Måndag 31 juli Föreläsning med Jörgen Hedman
”De tyska rapporterna från byarna i Gammelsvenskbydistriktet 1942.”
kl: 18.00, Svenskbygården
Högtidsdagen
Tisdag 1 augusti
Kl. 10:00 Gudstjänst, ca 13:30 årsmöte i Svenskbygårdens park
Svenskbygården 40 år i år!
 Torsdagsfika i Svenskbygården  Alla varmt välkomna till fika  och samkväm sista torsdagen varje månad.
kl: 14-16,  datum: 31/8, 28/9, 26/10 och 30/11.
Studiecirkel
mattraditioner
Datum: 10/10, 24/10, 8/11, 22/11.
Anmäl ert intresse till Anki Wallin på 070-7442017, ac.wallin@hotmail.com
Lördag 28 oktober Höstfest på Gotland, tid och plats meddelas senare.
Advent Adventsfirande i Stockholm
 Kören  Kören har paus för tillfället och har inga övningar inbokade.