15_Den nya torn-hättan lyfts pa_ En vecka kvar

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Den nya torn-hättan lyftes på_ en vecka före kungabesöket

Top