56_Efter kransnedlaggning vid minnesstenen för offren for Den stora terrorn_lyssnar gasterna till elevgruppen som sjunger Sang till Friheten

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Efter kransnedläggning vid minnesstenen för offren 1937 lyssnar gästerna till elevgruppen som sjunger ”Sång till Friheten”

Top