75_Barnen rusar in for att ta lekparken i bruk

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Kungen beskådar lekparken

Top