92_Tva timmar har gatt_Tvaa till synes nojda herrar på vag mot bussen

‹ Gå tillbaka till Kungabesök i svenskbybyn oktober 2008

Kungabesöket snart över. Två timmar har gått väldigt fort. Två till synes nöjda herrar på vag mot bussen för transport till flygplatsen

Top