Styrelsen

Ledamöter valda 2018
Sofia Hoas, ordförande
Peter Knutas, vice ordförande
Ann-Christine Wallin,
Susanne Nilsson,
Örjan Dahlström, kassör; ersätter avlidne Mats Wilson
Mattias Jakobsson
Ing-Marie Havklint

Sofia Hoas

Sofia Hoas

Peter Knutas

Peter Knutas

A-C Walin

A-C Walin

Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

M Jakobsson

M Jakobsson

I-M Havklint

I-M Havklint

Suppleanter valda 2018
Irene Annas, sekreterare
Maria Kotz

Irene Annas

Irene Annas

 

Föreningens historia, STADGAR

 

 

Top