Övriga föreningsfunktionärer

Revisorer
Albin Ahlbin och Åke Appelqvist.

Revisorssuppleanter
Lars Kotz och Anna-Greta Ericson.

Valberedning
Ing-Marie Berg, Anders Sjögren och
Anders Sjögren sammankallande.

Regionala kontaktpersoner
Stockholm: Ingegerd Hasbar och Britta Hoas
Huskvarna: Gunnar Hinas och Gunhild Herman
Malmö: Anne-Marie Persson och Mattias Henriksson-Utas

Festkommitté
Lilian Jakobsson, Åsa och Gunnar Kotz, Agneta Svensson, Lena Jakobsson och
Susanne Nilsson.
Lilian Jakobsson är sammankallande.

Svenskbykören
Körledare: Yvonne Bogren

Kontaktperson i Gammalsvenskby
Sven Bjerlestam

Webbmaster
Johanna Larsson och Åke Uthas

Facebook administratör
Anneli Utas och Sofia Hoas

Top