Övriga föreningsfunktionärer

Revisorer
Albin Ahlbin och Åke Appelqvist.

Revisorssuppleanter
Lars Kotz och Johanna Larsson

Valberedning
Ing-Marie Berg, Gunnar Kotz och  Mats Engström.
Sammankallande är Gunnar Kotz.

Regionala kontaktpersoner
Stockholm: Ingegerd Hasbar och Britta Hoas
Huskvarna: Gunnar Hinas
Malmö: Anne-Marie Persson och Mattias Henriksson-Utas

Festkommitté
Lilian Jakobsson, Åsa och Gunnar Kotz, Agneta Svensson, Lena Jakobsson och
Susanne Nilsson.
Sammankallande är Lilian Jakobsson

Svenskbykören
Körledare: Yvonne Bogren

Kontaktperson i Gammalsvenskby
Sven Bjerlestam

Webbmaster
Johanna Larsson och Åke Uthas

Facebook administratör
Anneli Utas och Sofia Hoas

Top