Petter Annas – föreningens förste ordförande

petter-annas

Petter Kristiansson Annas föddes i Gammalsvenskby som yngst i en stor syskonskara. Fadern var kyrkvärden Kristian Kristiansson Annas och modern Kristina Simonsdotter Kotz. Petter kom med hustrun Emma Josefsdotter Knutas och sonen Gunnar till Sverige 1929. Efter en tid i Jönköping gick Petter en vinterkurs på Ingesunds folkhögskola och studerade bl.a musik. Petter hade varit klockare och sångledare i byn samt spelade orgel vid gudstjänsterna. Petter flyttade i mars 1930 till Hörsne på Gotland tillsammans med brodern Teodor med familj samt med svågern Andreas Andreasson Utas med familj. De hade köpt gården St Mörby i tillsammans. Petters och Teodors mor och far bodde också där. 1930 avled dock hustrun i barnsäng. Året därpå gifte Petter sig med Alvina Kristiansdotter Herman. Petter var den sammanhållande kraften bland svenskbyborna och ansvarade för de årliga sammankomsterna första augusti. 1949 bildades en kommitté inför högtidsdagen och 1953 kom tanken att bilda en förening. Petter blev dess förste ordförande1954, ett uppdrag han hade till 1971 då han av hälsoskäl avböjde omval. Han valdes till hedersordförande och fick en guldklocka som bevis på medlemmarnas uppskattning. 1972 reste Petter och Alvina till Kanadas svenskbybygder. Petter arbetade under 60-talet med att göra det möjligt för bybor i Gammalsvenskby att återvända till Sverige. Han hade också en önskan att ett museum skulle iordningställas för förvaring av böcker och andra föremål. Det var första tanken på en Svenskbygård som ju sedan blev verklighet. 1977 stod Svenskbygården klar att invigas. På hans förslag kom foton på gårdarna i Gammalsvenskby att samlas i ett album för att bevaras för framtiden.

Birgitta Utas juni 2004

Top