Svenskbygården

Svenskbygården

Svenskbygården

Från klockstapeln vid Roma kyrka syns Svenskbygården snett framåt, tvärs över vägen, med ingång från Kungsallén. Gården ägs av Föreningen Svenskbyborna som bildades 1954. Det blev den dåvarande ordföranden, Gustav Kotz, Vall, som med outtröttlig energi förverkligade drömmen om en egen Svenskbygård. Den 16 juni 1976 togs det första spadtaget. Året innan hade svenskbyättlingar skänkt skog som avverkats och sågats upp. Den 30 maj 1977 stod Svenkbygården färdig och den 1 augusti samma år invigdes den av pastor Sigfrid Hoas.

Ritningarna till gården gjordes av arkitekt Jan Utas i Visby. Som förebild hade han en typisk bostadsbyggnad i Gammalsvenskby. Arbetsledare och ansvarig för löpande praktiskt arbetet var Gustav Kotz. Byggteknisk hjälp gav Herbert Jakobsson, Hemse, och byggmästaren Helmer Olsson, Norrlanda. Finansieringen av bygget skedde med insamlade medel bl. a.  från svenskbybor i Kanada, det skänkta byggmaterialet samt ideellt arbete i stor mängd av många. Under hösten 2018 målades trävirket blått på svenskbygården dels för underhåll men också för att efterlikna färgerna nere i byn i Ukraina.

Svenskbygården inrymmer numera ett permanent museum på första våningen jämte ett bibliotek på andra våningen  som till stor del medföljde från Gammalsvenskby. Museet inrymmer fotoutställning, tavlor, kartor och modeller, tidningsurklipp  mm som skänkts av svenskbybor och som har anknytning till svenskbyborna och Gammalsvenskby. Även livet på Dagö visas på museet.

Museet hålls öppet under sommartid, i regel från midsommartid fram till mitten av augusti.  På museet kan böcker köpas som beskriver svenskbybornas unika historia.  Tidpunkten för öppethållandet anges på hemsidans kalendarium.

Svenskbygården är en möteslokal och har plats för 40 sittplatser,  ett beredningskök med porslin.

Bokning av lokal:
Kontakta  Susanne Nilsson    tfn: 070-734 25 94     e-post: sanne66@live.se

Top