Svenskbykören

Sångkören i full aktion med den nye körledaren Yvonne Bogren

Sångkören i full aktion med den nye körledaren Yvonne Bogren

Svenskbykörens medlemmar är ättlingar till de bybor som ursprungligen kom från Dagö och sjunger enligt deras tradition. Kören har spelat in en CD som kan köpas genom Föreningen Svenskbybornas försorg. Här kan Ni lyssna på ett urval av de sånger som kören spelat in (får laddas ner med Föreningens tillstånd).

2017-04-01
Svenskbykören har nu ingen körledare efter att Yvonne Bogren lämnat uppdraget som körledare. Kören är vilande tillsvidare. Anledningen är för få medlemmar, medlemmarna är äldre och ingen nyrekrytering finns. Det går fortfarande att köpa inspelade CD-skivor. Se information längst ned på sidan.

Klicka nedan på den/de sånger ni vill lyssna på.

1. Ditt Svenska Språk (Anonym) 4.14

2. Lova vill jag Herran (Tysk melodi 1694/J O Wallin 3.03

3. O, vad Världen nu är skön (Mozart/Josephson 3.24

4. Signe och bevara (Anonym) 2.00

 5. Skulle jag ej vara glad (E Hawschild/L Sandell) 3.24

6. Vänta efter Herran (Anonym) 3.08


7. Vart än åren Mig föra i Livet (Rysk folkvisa) 2.29

Körledare: Eivor Buskas vid dessa inspelningar. Inspelningen är gjord i Gammelgarns kyrka på Gotland Foto: Paul Rondahl Tekniker: Rune Fröling, Sandkvie Studio

Vill Ni köpa CD-skivan ringer ni Birgitta Utas på 0498-216789. CD:n kostar 100 kr plus porto. Sångerna finns även att köpa på kassett för 80 kr.

Ny CD med Svenskbykören utkom 2006. Köp en den nyinspelade  CD:n med Svenskbykören – Advent-, jul och nyårssånger – för 125 kr, porto tillkommer. Ni beställer CD:n hos Birgitta Utas på tel. ovan, eller på Birgittas e-mail butas@hotmail.com

Top