Tack för alla bidrag och en status uppdatering / Thanks for all the contributions and a status report.