Föreningen Svenskbyborna och våra medlemmar har otroligt mycket material att visa upp. Varje år så får föreningen in foton från dödsbon och människor som rensar sina skåp på foton och tidningsurklipp. Allt material som rör svenskbybornas historia är lika välkommet och intressant. Men för att göra det tillgängligt och publikt använder vi Topoteket som en digital plats för foton, filmer, ljudfiler mm. Topoteket är en databas som är speciellt gjord för att visa och lagra stora material av foto, film och ljud.

Genom att klicka på länken Topoteket, bilden när nedan, så kommer du in i vårt digitala arkiv. Där kan du också hjälpa till att tillföra och komplettera information.

Du kan få hjälpa till att namnge personer på bilderna, datera eller berätta för oss var geografiskt bilden är tagen. Det är så mycket information som inte finns kopplat till bilderna.

Du kan också själv ladda upp bilder och komplettera arkivet med dina bilder genom att ta kontakt med ansvarig. Du kan också ladda hem bilderna på dina släktingar till exempel.

Under 2020 kommer en arkivkommité att starta upp, där vi aktivt kommer att arbeta med att komplettera och färdigställa vårt gemensamma unika bildarkiv här på Topoteket. Anmäl ert intresse till att delta i arkivkommittén, vi kommer behöva att vara många och ni kan vara deltagare över hela världen.

Ansvarig för svenskbybornas TOPOTEK är styrelsen genom Peter Knutas.
För kontakt e-posta: topotek@svenskbyborna.se