Svenskbyborna är en grupp människor som härstammar från byn Gammalsvenskby vid Dnjepr i dagens Ukraina. Till största delen svenska bönder från ön Dagö utanför Estlands kust, men även kolonister från Danzig, krigsfångar från Sverige, tyska kolonister från grannbyar samt ryska och ukrainska personer som gift in sig eller intagits i bygemenskapen. Idag räknas också ingifta rikssvenskar som svenskbybor och alla de här uppräknades avkomlingar förstås.

Ungefär ettusen personer lämnade Dagö den 20 augusti 1781 och cirka femhundra kom fram till det nya bostället på stäppen, vid en flodkrök vid Dnjeprs nedre lopp den 1 maj 1782. Till Dagö hade svenskarna kommit under medeltiden.

De tvingades utvandra av förtryckande godsägare. De utlovades färdigbyggda gårdar, 65 hektar odlingsbar jord per familj, kyrka och präst vid sin ankomst. Den långa vandringen skedde till fots med militäreskort. Många dog under färden ner och de första åren i byn förskräckliga, då ingenting fanns förberett när de kom. 1784 återstod endast 135 personer vid liv. Förstärkningen av kolonisterna från Danzig 1787, fem svenska krigsfångar 1791 och tyskar som grundande grannbyarna år 1805 var välkommen.

Efter många svåra krigsår, missväxt och revolution kämpade svenskbyborna för att få återvända till Sverige. 1929 fick 90 % av befolkningen i Gammalsvenskby tillåtelse av sovjetmyndigheterna att utvandra. De kom till Trelleborg den 1 augusti 1929.

Ungefär 250 svenskbybor återvände till Sovjetukraina 1929-31. Ett 70-talreste vidare till Kanada. Svenskbybor har sedan kommit 1945, 1966 och 1991 till Sverige från sin hemby i Ukraina. Ett antal äldre personer och deras avkomlingar finns kvar i byn än idag.

På grund av jordbrist flyttade svenskbybor ut från Gammalsvenskby redan under perioden 1885-1914. Något hundratal begav sig till Kanada eller USA och lika många till Omsk i Sibirien och Pavlodar i Kazakstan. Efter andra världskriget kom svenskbyättlingar att stanna i Tyskland och efter 1991 har många svenskbyättlingar anlänt till Tyskland från Ryssland och Kazakstan.