Föreningen Svenskbyborna har årsmöte den 1:a augusti varje år. Det var den dagen svenskbyborna steg i land på svensk mark i Trelleborg 1929. Det är föreningens högtidsdag. Verksamhetsåret är därför brutet i juli, medan räkenskapsåret följer kalenderår.