Jag ska hälsa till er alla från Gammalsvenskby.

Läget är lite lugnare, det är ingen beskjutning i närheten, men de ser ibland raketer på väg mot olika städer passera ovanför.

De har ännu mat, el, vatten och värme. Men internet och mobilnätet är instabilt, vilket försvårar kontakt med nära o kära. Byborna hjälper de grannbyar som har det svårare med mat. Männen i byn patrullerar byn.

Byn ligger ännu i ukrainskt område. Den är dock avskuren från större städer som ligger västerut som Nova Kakchovka och Cherson. Men det kommer in lite importvaror från staden norr om byn, Kryvyj Rih. Och brödbilen från Beryslav kommer ibland.

Bybornas rädsla är att världen inte se och förstå att det är ett anfallskrig i Ukraina. Vi lovar dem att världen vet och vi hjälper till att sprida vad som verkligen händer. Så hjälp till med detta, var dock noga med att källor är korrekta innan ni delar.

Vår hemsida är uppdaterad, gå gärna in där för information. Tack för alla bidrag som fortsätter strömma in. Det kommer att behövas.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med pengar till humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.  //Sofia Hoas

I will greet you all from Gammalsvenskby.

The situation is a bit calmer, there is no shelling nearby, but they sometimes see rockets on their way to different cities pass above.

They still have food, electricity, water and heat. But the internet and the mobile network are unstable, which makes it difficult to connect with loved ones. The villagers help the neighboring villages who have more difficulty with food. The men in the village patrol the village.

The village is still located in Ukrainian territory. However, it is cut off from larger cities to the west such as Nova Kakchovka and Kherson. But some imported goods come in from the town north of the village, Kryvyj Rih. And the bread truck from Beryslav comes sometimes. The villagers’ fear is that the world will not see and understand that there is a war of aggression in Ukraine.

We promise them that the world knows and we help spread what really is happening. You can help with this, however, make sure that the sources are correct before you share. Our website is updated, feel free to go there for information.’

Thank you for all the contributions that continue to flow in. They will be needed. //Sofia Hoas