Artikel i Dagens Samhälle idag 8 mars:
Gotlands samarbetsort – Gammalsvenskby – mitt i kriget: ”Kampviljan är stor”

Article in Dagens Samhälle today 8 of March:
Gotlandic colaboration place – Gammalsvenskby – in the center of the war: ”The fighting spirit is great”

Länk här till artikeln/Link here to the article