FÖRENINGEN  SVENSKBYBORNA

SONY DSC

Gammalsvenskby

Emma och Elsa_a

Systrarna Elsa Kozenko f Utas och Emma Utas längst th tillsammans med Herta Vorobjova f Zenner, tyskättling

VÄLKOMNA till Föreningen Svenskbybornas hemsida.

Föreningen Svenskbyborna bildades 1954 och är till för alla som är svenskbyboättlingar eller har intresse för Svenskbybornas historia. Syfte är främst att bevara samt sprida kunskap om Svenskbybornas mycket säregna historia.

I Roma på Gotland äger föreningen Svenskbygården som är en samlingspunkt med ett museum sommartid. Här övar också Svenskbykören regelbundet.

Föreningens arbetar aktivt med hjälpverksamhet i Gammalsvenskby. Vi samlar in pengar på olika sätt för att hjälpa människorna i byn med mediciner och annan hjälp. Föreningen söker också varje år pengar till fortsatt svenskundervisning i byn.

Bli medlem i föreningen Årsavgiften är 150 kr/person. Hemmavarande barn 50 kr,  dock högst 350 kr/familj boende på samma adress. Medlemsavgiften sätts in på föreningens pg 187879-2, ange namn och adress och gärna e-postadress. En del nya medlemmar missar att skriva i kontaktuppgifter och då det kan finnas många med samma namn i Sverige så har vi omöjligt att hitta er på rätt adress. Vänligen skriv alltid med någon kontaktuppgift. Telefonnummer, e-post adress eller adress – så vi kan nå er. Byter ni adress behöver ni meddela oss, annars kan vi inte hitta er igen.

Skänk pengar till byn! Sätt in pengar på pg 187879-2 och ange ”Gåva till byn” och ditt namn. Eller märk insättningen med DNA-projekt om du önskar bidra där.

Det går bra att att swicha till föreningen på swish nr: 123 225 22 86. Ange alltid ditt namn och vad pengarna avser.

90-årsjubiléum på Wisby Strand den 2 augusti 2019
Ukrainsk underhållning, 3-rätters middag  med dans.
Föranmälan till Lilian Jakobsson eller Christina Knutas senast 31/5.   Läs inbjudan här:

Ordförande:                                                                                              Pg:  187879-2
Sofia Hoas                                                                                                 Org: 834000-9201
Mobil: 070-786 51 74                                                                              Swish: 123 225 22 86
Bostadstelefon: 0498-51010
E-post: kontakt@svenskbyborna.se

Fakturaadress:
Föreningen Svenskbyborna
c/o Balans & Redovisning AB
Tallundsgatan 11G
621 56  VISBY

Webbmaster:
Åke Uthas och Johanna Larson
E-post: webbmaster@svenskbyborna.se

Klicka på knappen nedan för att komma in på Svenskbybornas sida på Facebook.

Facebook

 

 

Top