FÖRENINGEN  SVENSKBYBORNA

SONY DSC

Gammalsvenskby

Emma och Elsa_a

Systrarna Elsa Kozenko f Utas och Emma Utas längst th tillsammans med Herta Vorobjova f Zenner, tyskättling

VÄLKOMNA till Föreningen Svenskbybornas hemsida.

Föreningen Svenskbyborna bildades 1954 och är till för alla som är svenskbyboättlingar eller har intresse för Svenskbybornas historia. Syfte är främst att bevara samt sprida kunskap om Svenskbybornas mycket säregna historia.

I Roma på Gotland äger föreningen Svenskbygården som är en samlingspunkt med ett museum sommartid. Här övar också Svenskbykören regelbundet.

Föreningens arbetar aktivt med hjälpverksamhet i Gammalsvenskby. Vi samlar in pengar på olika sätt för att hjälpa människorna i byn med mediciner och annan hjälp. Föreningen söker också varje år pengar till fortsatt svenskundervisning i byn.

Bli medlem i föreningen Årsavgiften är 150 kr/person. Hemmavarande barn 50 kr,  dock högst 350 kr/familj boende på samma adress. Medlemsavgiften sätts in på föreningens pg 187879-2, ange namn och adress och gärna e-postadress.

Skänk pengar till byn! Sätt in pengar på pg 187879-2 och ange ”Gåva till byn” och ditt namn. Eller märk insättningen med DNA-projekt om du önskar bidra där.

Det går bra att att swicha till föreningen på swish nr: 123 225 22 86. Ange alltid ditt namn och vad pengarna avser.

Ordförande:
Sofia Hoas
Mobil: 070-78652174
Bostadstelefon: 0498-51010
E-post: kontakt@svenskbyborna.se

Fakturaadress:
Föreningen Svenskbyborna
c/o Wilson
Follingboväg 33
621 43  VISBY

Webbmaster:
Åke Uthas och Johanna Larson
E-post: webbmaster@svenskbyborna.se

Klicka på knappen nedan för att komma in på Svenskbybornas sida på Facebook.

Facebook

 

 

Top