Foto:BjörnStrömstedt/Konstakademien

Kungliga Vitterhetsakademins text:

Föreningen Svenskbybornas ordförande Sofia Hoas mottog det nyinstiftade Bernadottepriset vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet onsdagen den 19 april 2023. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut priset samt diplom till årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet.

Föreningen Svenskbyborna uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Priset ingår i Bernadotteprogrammet – ett samarbete mellan fem kungliga akademier – som årligen delar ut forskningsstipendier till yngre forskare och konstnärer. Prissumman är 200 000 kronor.

Motivering
Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina.

– Vi är oerhört tacksamma för erkännandet av vårt arbete. Det är viktigt att fortsätta berätta om svenskbybornas speciella historia, för ättlingar och andra intresserade främst i Sverige och Gammalsvenskby, som är ett unikt kulturarv och en viktig del av Sveriges historia. Och just nu kan vi, tack vare de starka band vi har, vara en länk mellan Sverige och Gammalsvenskby och stötta invånarna som återigen har drabbats av krig, säger Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna.