Föreningen skickar ut två nyhetsbrev om året via post. Det uppdaterar föreningsmedlemmarna på händelser under året och ett kalendarium om händelser som är på gång.

Nyhetsbrev 2019 1-vinter
Nyhetsbrev-2018 1-vinter
Nyhetsbrev-2018 2-sommar
Nyhetsbrev-2017 1- vinter
Nyhetsbrev-2017 2-sommar
Nyhetsbrev-2016_2-vinter
Nyhetsbrev-2016_1-sommar
Nyhetsbrev-2015_2-vinter
Nyhetsbrev-2015_1-sommar
Nyhetsbrev-2014_1-vår
Nyhetsbrev-2013_2-vinter