Rent allmänt kan det sägas att ålderdomligheter levde kvar i den nordiska kulturens ytterområden; i Norge, i avskiljda delar av Dalarna, i Finlands svenskbygder och inte minst på de estniska öar som beboddes av svenska invånare. Den svenska särarten bibehölls här i kulturen genom arv och tradition. Från Dagö följde många av dessa traditioner med till Gammalsvenskby.

”På Dagö hade ska det vid det gemensamma arbetet aldrig ha saknats en säckpipa, så att det om det bara så var två som närvarade vid arbetet, så spelade den ene av dem säckpipa medan den andre arbetade”, skrev forskaren Carl Russwurm på 1850-talet om äldre tider.

Musikern och musikforskaren Stig Norrman har kunnat påvisa att det finns inslag av säckpipeslingor insprängda i de melodier som senare spelades av spelmän i Gammalsvenskby, men dessa använde oftast fiol. Tagelharpan medfördes till Gammalsvenskby 1782, men den var nästa försvunnen i slutet av 1800-talet. John Hoas som utvandrade till Kanada 1913 byggde där en tagelharpa efter en modell som fanns i hustruns (f Sigalet) familj.

Bland spelmännen i byn kan nämnas är klockaren Mats Magnusson Kotz (1756-1836), bykrögaren Andreas Hindriksson Sigalet (1844-1913) och hans söner – familjen utvandrade till Kanada 1889, klockaren Simon Simonsson Kotz (1862-1946) och hans bror Hindrik Simonsson Kotz (1869-1948) och dennes son Gustav Hindriksson Kotz (f 1914) samt byskolläraren Gustav Pettersson Utas (1891-1968). Främst var det här polskor och valser med tyskt ursprung som spelades i byn.

Även flera medlemmar av släkten Mutas omtalades redan i Gammalsvenskby som ovanligt musikaliska, men det var på Gotland som dragspelsvirtuoserna Dolle och Hans Mutas kom att blomstra.

Under andra världskriget gjorde sig ynglingarna Petter Mattiasson Norberg (f 1921) på basfiol och balalajka, Johannes Pettersson Knutas (f 1919) på första fiol och balalajka och hans bror Andreas Pettersson Knutas f 1921) på andra fiol och balalajka, kända som duktig musikgrupp i Gammalsvenskby. De anlitades som spelmän till bröllop i byn, men även i tyska och ryska grannbyar.

Text och notblad till Signe och Bevara och Vänta efter Herren:
Svenskbypsalmerna.pdf