Föreningen Svenskbyborna producerade en permanent utställning i Svenskbygården, som invigdes i juni 2016. Under 2015 byggdes Svenskbygården om och anpassades till ett museum. Det finns nu en utställning, studierum och ett litet kafé med uteplats.

Svenskbyborna härstammar från Gammalsvenskby i Ukraina. De var bönder från Dagö. År 1781 tvingades tusen av dem att flytta till södra Ryssland, nära Svarta havet. Trots löften om färdigbyggda gårdar fanns bara ett stycke mark vid floden Dnjepr när de kom fram. De första åren präglades av missväxt. Två år senare var bara 135 personer vid liv. De byggde upp en svensk by, behöll sitt språk och levde där i nästan 150 år. Efter svåra tider med världskrig, revolution och hungersnöd fick svenskbyborna tillstånd att resa hem till Sverige. Tusen personer kom till Trelleborg den 1 augusti 1929.

Den nya utställningen ger en god inblick i Svenskbybornas historia och livet i Gammalsvenskby. Vid lyssnarstationen får besökaren bl.a. höra gammalsvenska och Svenskbybornas traditionella sånger. Utställningen producerades av Sofia Hoas, Jörgen Hedman, forskare och författare tog fram faktatexterna och Peter Knutas var formgivare.
Alla texter i museet finns på svenska och engelska.

Föreningen Svenskbyborna har producerat utställningen med hjälp av medel från fler privata fonder och stiftelser samt hängivna medlemmar. Utställningen invigdes av Gotlands Museums verksamhetschef Lars Sjösvärd.  Utställningen är tillägnad Karl-Olof Hinas minne, hedersordförande och initiativtagare till utställningen.

Öppettider:
Se uppdaterade tider och datum under Aktiviteter i menyraden.
Museet har alltid café med hembakat vid öppet.

Övriga tider på året kan enskilda visningar göras i överenskommelse med styrelsen. Kontakta Christina Knutas tel: 070-4807889 för bokning av enskild visning.

Invigning av Lars Sjösvärd, Gotlands Museum med Sofia Hoas och Peter Knutas.