Historia

karta_dago_gammalsvenskby

Svenskbyborna är ättlingar till svenska bönder som 1781 tvångsförflyttades från Dagö till Ukraina, där de grundade Gammalsvenskby. De lyckades bevara svenskheten i fråga
om både språk och sedvänjor. 
Inför hotet om att deras jord 
skulle kollektiviseras, hotet 
om förföljelser och svåra ekonomiska förhållanden, 
flyttade ca 900 svenskbybor 
till Sverige 1929. De flesta svenskbybor 
bosatte sig på Gotland, ca 
240 återvände till Ukraina. 

Ett 70-tal emigrerade till 
Kanada. 
Läs mera om den 
fascinerande och säregna historien om svenskbyborna på 
annan plats på denna webbplats.

Ni kan läsa mera om historien genom att klicka på dokumenten nedan.

Jörgen Hedman har skrivit om några av de släkter/familjer som kom från Dagö –
Kotz, Utas, Hansas, Hinas, Koppers och Martis.
Hedman har även författat dokument om husförhörslängder och om Sinelnikos utvandringsföreteckning från 1781.

Kausta by och släkten Martis
Koidma by och släkterna Hansas Hinas och Koppers
Kotsta by och släkterna Kotz och Utas  2

Husförhörslängder 1783-1788
Gammalsvenskby 1783

Överste Sinelnikovs utvandringsförteckning 1781 på Dagö jämfört med Själarrevisionen 1782 i Gammalsvenskby.
Sinelnikovs utvandringsförteckning 1781

Folkräkningar den första tiden i Gammalsvenskby – Jörgen Hedman.
Vigda i Gammalsvenskby den första tiden
Gammalsvenskby Själarevsionen 1795
Gammalsvenskby 1801
1801
1803
1808
Gammalsvenskby 1811
1816
Kyrkobokens mantalslängd i Gammalsvenskby 1821

FÖRTECKNING över svenskbybor som utreste från Gammalsvenskby
till Sverige 1929

Kristina Pettersson Hinas liv och leverne –  återgiven av Gustav Hinas
Livet i Gammalsvenskby – Andreas Pettersson Annas

FUNKTIONELL MÅNGSPRÅKIGHET I GAMMALSVENSKBY – författare  Bo Utas

Förteckning på litteratur – historiebeskrivning mm – finns på annan plats på hemsidan. http://www.svenskbyborna.se/shop/

 

 

Top