Styrelsen består av tolv personer. Sex ledamöter, max fem suppleanter och en ordförande som väljs på årsmötet 1:a augusti. Styrelsen har möte ca 10 gånger om året.

Föreningens verksamhetsår går mellan 1 augusti – 1 augusti.
Ekonomiska redovisningsåret går mellan 1 januari – 31 december.

Styrelsen vald 2023
Sofia Hoas, ordf.,  Peter Knutas, Ann-Christin Wallin, Maria Kotz, Mattias Jakobsson, Ing-Marie Havklint, Irene Annas.
Suppleanter: Sebastian Hoas, Lilian Jakobsson, Christina Knutas, Rolf Engström.

Kassörsposten är från och med 2018 ett adjungerat uppdrag på en redovisningsbyrå.

Övriga föreningsfunktionärer

Revisorer
Lars Kotz och Åke Appelqvist.

Revisorssuppleanter
Mikael Swensson och Johanna Larson.

Valberedning
Susanne Nilsson, Simon Jakobsson och
Gunnar Kotz som är sammankallande.

Regionala kontaktpersoner
Stockholm: Ingegerd Hasbar och Britta Hoas
Malmö: Anne-Marie Persson och Mattias Henriksson-Utas
Jönköping/Västra Götaland: Ove Persson och  Magdalena Lidenmark

Festkommitté
Åsa och Gunnar Kotz, Agneta Svensson, Lena Jakobsson och Susanne Nilsson, Maja Zarges, Linnea Ekman och Lilian Jakobsson som är sammankallande.

Svenskbykören
Körledare: Annica Grönhagen

Kontaktperson i Gammalsvenskby
Sven Bjerlestam

Webbmaster
Johanna Larson och Åke Uthas

Facebook administratör
Anneli Utas och Sofia Hoas