Styrelsen består av tio ledamöter, varav fyra suppleanter och en ordförande som väljs på årsmötet 1:a augusti. Styrelsen har möte ca 10 gånger om året.

Styrelsen vald 2019
Sofia Hoas, ordf.,  Peter Knutas, Ann-Christin Wallin, Maria Kotz, Mattias Jakobsson, Ing-Marie Havklint, Irene Annas.
Suppleanter: Christina Knutas, Therese Annas-Ljung, Simon Jakobsson, Mats Engström, Mona Löfström.

Kassörsposten är från och med 2018 ett adjungerat uppdrag.

Övriga föreningsfunktionärer

Revisorer
Lars Kotz och Åke Appelqvist.

Revisorssuppleanter
Mikael Swensson och Johanna Larson.

Valberedning
Gunnar Kotz, Karl-Gustav Svensson och Lilian Jakobsson
Gunnar Kotz sammankallande.

Regionala kontaktpersoner
Stockholm: Ingegerd Hasbar och Britta Hoas
Huskvarna: Gunnar Hinas och Gunhild Herman
Malmö: Anne-Marie Persson och Mattias Henriksson-Utas

Festkommitté
Lilian Jakobsson, Åsa och Gunnar Kotz, Agneta Svensson, Lena Jakobsson och Susanne Nilsson.
Lilian Jakobsson är sammankallande.

Svenskbykören
Körledare: Annica Grönhagen

Kontaktperson i Gammalsvenskby
Sven Bjerlestam

Webbmaster
Johanna Larson och Åke Uthas

Facebook administratör
Anneli Utas och Sofia Hoas