Som medlem i föreningen får du ett intressant nätverk och en fin gemenskap där du kan få delta i de verksamheter och händelser som anordnas. Du har alltid möjlighet att bidra med din kunskap och insats i föreningsarbetet eftersom vi arbetar ideellt.

En donation till Gammalsvenskbyn är en direkt hjälp. Föreningen arbetar ideellt och har ingen mellanorganisation som  kostar i administration. Styrelsen ser också till att hjälpen når gamla och unga med störst behov eller instutitioner som ålderdomshem, skola och förskola.

OBS: Ni behöver alltid uppge namn och kontaktinformation som adress, e-post eller telefonnummer vid inbetalning av medlemsavgift. Många nya medlemmar eller gamla medlemmar som byter adress som inte uppger kontaktinformation på inbetalningen av medlemsavgift kan vi inte återfinna. Era inbetalningar registreras som gåva till byn och resulterar i att ni inte kommer få medlemsbrevet hemskickat eller andra inbjudningar. Många timmars detektivarbete går åt till att hitta rätt person bland inbetalade medlemmar. Tänk på att många medlemmar har samma för- och efternamn och det är omjöligt att skilja er åt om inte kontaktinformationen är med. Tack på förhand.

Medlemsavgift betalas årligen.
150 kr/person, hemmavarande barn under 18 år 50 kr, dock högst 350 kr/familj boende på samma adress. Glöm inte att uppge namn och aktuell adress och gärna medlemsnummer, så vi kan nå er med medlemsbrev etc.

Donationer
Vill ni skänka pengar till föreningens hjälpinsatser i Gammalsvenskbyn i Ukraina så sätt in valfritt belopp och märk det ”Gåva till byn” och ditt namn.

Betala eller sätt in pengar på föreningens plusgiro 187879-2.  Eller via Swish: 123 437 61 41. Märk alltid din insättning!

Frågor och funderingar, kontakta oss per e-post: medlem@svenskbyborna.se