Från klockstapeln vid Roma kyrka syns Svenskbygården snett framåt, tvärs över vägen, med ingång från Kungsallén. Gården ägs av Föreningen Svenskbyborna som bildades 1954. Det blev den dåvarande ordföranden, Gustav Kotz, från Vall socken, som med outtröttlig energi förverkligade drömmen om en egen Svenskbygård. Den 16 juni 1976 togs det första spadtaget. Året innan hade svenskbyättlingar skänkt skog som avverkats och sågats upp. Den 30 maj 1977 stod Svenkbygården färdig och den 1 augusti samma år invigdes den av pastor Sigfrid Hoas.

Klockstapeln vid Roma kyrka har klockor som svenskbyborna hade med sig från Gammalsvenskby 1929.

Svenskbygården har alltid varit en samlingspunkt för svenskbyborna med körövning, möten, firanden av alla dess slag med mera. Men tiderna och föreningens behov förändras. Föreningen anpassade svenskbygården till ett modernt museum med gemensamma ideella krafter. Föreningen tog fram en permanent utställning under 2014 till 2016 under ledning av Sofia Hoas. Möjligheten att använda svenskbygården som samlingslokal kvarstår.

Föreningen arbetar även på att skapa ett liknande museum och samlingslokal i Gammalsvenskby, men på grund av kriget har det arbetet pausats.

År 2020 filmades den traditionella 1:a augusti-gudstjänsten. Den är cirka 1,5 tim lång.
Klicka på länken nedan:
2020 års 1a augusti-gudstjänst