Från klockstapeln vid Roma kyrka syns Svenskbygården snett framåt, tvärs över vägen, med ingång från Kungsallén. Gården ägs av Föreningen Svenskbyborna som bildades 1954. Det blev den dåvarande ordföranden, Gustav Kotz, från Vall socken, som med outtröttlig energi förverkligade drömmen om en egen Svenskbygård. Den 16 juni 1976 togs det första spadtaget. Året innan hade svenskbyättlingar skänkt skog som avverkats och sågats upp. Den 30 maj 1977 stod Svenkbygården färdig och den 1 augusti samma år invigdes den av pastor Sigfrid Hoas.

Svenskbygården har alltid varit en samlingspunkt för svenskbyborna och svenskbyföreningen med körövning, möten, firanden av alla dess slag med mera. Men tiderna och föreningens behov förändras. Föreningen byggde om svenskbygården tog fram ett permanent modernt museum under 2014 till 2016 med gemensamma ideella krafter. Möjligheten att använda svenskbygården som samlingslokal kvarstår.

Klockstapeln vid Roma kyrka har klockor som svenskbyborna hade med sig från Gammalsvenskby 1929.

På grund av pandemin under 2020 så filmades årets 1a augusti-gudstjänsten. Den är cirka 1,5 tim lång.
Klicka på länken nedan:

2020 års 1a augusti-gudstjänst