Föreningen Svenskbyborna  vill vara med och stötta Gammalsvenskby för utveckling på deras egna villkor och bybornas egna initiativ. Men de har behövt lite stöd och ”push” i hur man kan gå till väga.

Genom ICLD-projekten ges kunskapslyft i hur man kan arbeta med utveckling och hur man kan se nya moderna marknader.
Genom hjälpverksamheten är föreningen med och tar del i individers vardag och stöttar dem med ekonomisk hjälp vid extraordinära behov som operationer, vissa kroniska medicinska behov.
DNA-projektet ger oss ett kunskapslyft i vår historia och vårt ursprung.