Det pågår ett tre-årigt demokratiprojekt mellan Gammalsvenskby (Zmijivka) och Region Gotland med medel från ICLD. Projektet startade i juli 2016 och handlar om kunskapsutbyte mellan Gammalsvenskby och Gotlands kommun/region för utveckling inom demokrati och jordbruk. Från 1 augusti 2017 fick projektet bifall för ett tredje projekt som heter ”Pilotby i förändringstid” och är inriktat på i huvudsak turism, där Berislav (regionkontoret) och grannbyarna också ska involveras. Sammanlagt omsluter projekten 3,6 miljoner kronor. Pengarna går endast till kunskapsuppbyggnad och utbytesresor.

Den första utbildningen i demokrati och jordbruk genomfördes i byn i oktober 2016. Den blev mycket lyckad och startade igång ett engagemang såväl i byn som på Gotland. I maj 2017 till 2019 hade Gotland besök av 12-18 personer från Gammalsvenskby. Det har varit intensiva dagar med många givande studiebesök på olika jordbruk med förädling och på offentliga inrättningar som skolor, ålderdomshem samt bibliotek. 2018 gjordes en resa till Stora Karlsö för att få kunskap om hur dagturism kan organiseras. Svenskbyföreningen visade den nya utställningen om Svenskbybornas  historia och berättade om hur en förening tillsammans kan skapa ett museum. Vid besöken har demokratiska arbetsformer och organisation genomsyrat all verksamhet.

I september 2017, 2018 och 2019 åkte ett 15-tal personer från Gotland ner till Gammalsvenskby och hade en veckas utbildningar och studiebesök i Gammalsvenskby med omnejd. Nu startade också turismprojektet med utbildning i turism, besöksmålsutveckling och kulturarvsturism. Under 2018 gjordes jordprover och vattenprover samt en utredning kring vattenfrågan, då den påverkar byns jordbruk, turism och inte minst byborna själva.

Glädjen över projekten är påtaglig, byborna är väldigt intresserade, vetgiriga , ihärdiga och glada för projektsamarbetet. En stor behållning för Region Gotland är att smittas av deras stora livsglädje. De är tacksamma för det de har – medan vi ofta är missnöjds för det vi saknar; skillnaden i livsinställning är påtaglig!

December 2019
Sofia Hoas
Projektledare ”Pilotby i förändring”

Läs mer om ICLD samarbetet  på länkarna här nedan:

Reserapport-icld-resa-15-22-okt-2016