_______________________________________________

Krigs-insamling
Sedan den 24 februari 2022 har föreningen bedrivit extra insamling av pengar på grund av kriget. Vi har nära kontakt med byborna och vet precis vad de behöver. För pengarna köper vi in varor och med hjälp av våra upparbetade kanaler lyckas vi få fram nödhjälpen.
Läs mer om:  Hur jobbar föreningen Svenskbyborna med nödhjälp här.

Vill du hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar till föreningen med märkningen ”Krigs-insamling” till:

Plusgiro: 187879-2, eller Swish 123 437 61 41

    

                                                       Skriv ut ditt Gåvobevis här.

___________________________________________

Sedan 1991 efter järnridåns fall har föreningen Svenskbyborna åter kunnat knyta kontakt med byborna i Gammalsvenskby. Tiderna har alltid varit svåra och stora hjälpbehov finns där. 2022 startade föreningen en extra krig-insamling.

Föreningens största hjälpinsats är att stötta ekonomiskt med extraordinära kostnader för äldre och sjuka bybor. Utan ekonomiskt stöd är det många operationer och behandlingar som inte skulle bli av. Inget stöd ges utan granskning av styrelsen och föreningens kontaktman på plats Sven Bjerlestam. Stödet är direktverkande till individer i största behov.

Vid en gåva till byn genom föreningen går varenda krona direkt till hjälpinsatsen.

Genom att bli medlem bidrar du direkt till hjälpen i byn.
Genom att skicka en penning gåva märkt ”Gåva till byn” går pengarna oavkortat till hjälpen i byn. Märk alltid din insättning.

Sätt in pengar på plusgirot: 187879-2 ”Gåva till byn”
eller via Swish:  123 437 61 41  ”Gåva till byn”

International donation information go to: http://www.svenskbyborna.se/en/hjalpverksamhet/