_______________________________________________

Krigs-insamling
Sedan den 24 februari 2022 har föreningen bedrivit extra insamling av pengar på grund av kriget. Vi har nära kontakt med byborna och vet precis vad de behöver. För pengarna köper vi in varor och med hjälp av våra upparbetade kanaler kommer nödhjälpen hela vägen fram.
Läs mer om:  Hur jobbar föreningen Svenskbyborna med nödhjälp här.

                                         Följ våra rapporter från Gammalsvenskby här https://www.svenskbyborna.se/invasionen-av-ukraina/

Vill du hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar till föreningen med märkningen ”Krigs-insamling” till:

Plusgiro: 187879-2, eller Swish 123 437 61 41

    

                                                       Skriv ut ditt  Gåvobevis  här.

___________________________________________

Sedan 1991 när Ukraina blev självständigt, har föreningen Svenskbyborna nära kontakt med byborna i Gammalsvenskby. Tiderna har alltid varit svåra och stora hjälpbehov finns där. 2022 startade föreningen en extra krigs-insamling.

Hjälpbehovet är enormt sedan terrorbombningarna av byn började 2023. Föreningen har kört ner medicin, 5 transportbilar, 40 elverk, 150 kaminer, 250 ton träbriketter, byggplast för reparationer och hygienprodukter. Vi hjälper också särskilt utsatta personer som behöver medicin eller operationer. Vi stöttar också Gammalsvenskbys sjukhus i Beryslav med sjukvårdsutrustning och mediciner.
Stödet är behovsstyrt och sker i samråd med nyckelpersoner som bor på plats och som vi sedan läge har väl upparbetade kontakter med. Allt stöd beslutas av föreningen Svesnkbybornas styrelse.

All insamlade pengar går oavkortat till hjälpinsatser. Och vi ser till att det kommer fram direkt till byn. Genom att skicka en penning gåva märkt ”Gåva till byn” går pengarna oavkortat till hjälpen i byn. Märk din insättning Gammalsvenskby.

Sätt in pengar på plusgirot: 187879-2
eller via Swish:  123 437 61 41

International donation information go to: http://www.svenskbyborna.se/en/hjalpverksamhet/