Svenskbyborna är en grupp svenskar som 1781 förflyttades från Dagö, Estland till södra Ukraina där de grundade Gammalsvenskby. I Gammalsvenskby lyckades man bevara sina svenska traditioner och sitt svenska språk tills de kunde återvända till Sverige 1929.

DNA-projektet har gjorts i samarbete med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala Universitet och Göran Svedberg, författare och journalist. I projektets referensgrupp ingår bland andra Jörgen Hedman, historiker, och forskare kring Estlandssvenskarnas historia, Birgitta Strandberg-Zerpe, Gotlands Museum och Birgitta Utas, släktforskare, Föreningen Svenskbyborna.

Syftet var att ge historieforskningen och släktforskare mer information om var någonstans i Sverige svenskbyborna och den svenska befolkningen i Baltikum kom ifrån ursprungligen. Vilket ännu är en olöst gåta.

Målet var:
1 att ta reda på vart i Sverige svenskbyborna ursprungligen kom ifrån.
2 att producera en artikel i en vetenskaplig skrift.

Metod:
Projektet tar salivprov från 25 personer från Gotland och Gammalsvenskby. Provpersonerna ska ha båda föräldrarna som svenskättlingar och födda i Gammalsvenskby. Hälften är kvinnor och hälften män. Det är små skillnader i genetiken i östersjöområdet så mycket genetisk information behöver insamlas för att se skillnader mellan dagens baltiska, finska och svenska populationer. De salivprov som tas skickas till Illuima för genotypning som kan ta fram upp till 2,5 miljoner markörer i ett DNA-test. Genetikproffessor Mattias Jakobsson vid Uppsala Universitet kommer leda arbetet med att sammanställa materialet.

Tidsplan:
Under februari och mars 2017 samlades salivprover in. Analys och sammanställning under 2017. Våren 2020 presenterades ett färdiganalyserat resultat.

Finansiering:
DNA-analyser och insamling av dessa kostar pengar. Föreningen har sökt stöd ur utvecklingsfonder och medlemmar har även bidragit med gåvor.

Resultat: