Rapport från Gammalsvenskby 9 mars.

Internet har legat nere, men det finns el, vatten, mat och värme.

Byborna berättar att det varit en mycket kraftig explosion åt Beryslav till vid lunchtid. Ett par timmar senare passerade en stor rysk konvoj från Kherson, på stora vägen väster om och förbi Gammalsvenskby mot staden i norr, Kryvyi Rih. Fredliga demonstrationer med 400 personer pågår i Regionstaden Kherson. Men de blev arresterade. Ikväll verkar det lugnt i byn. Det finns en checkpoint vid infarten till byn och männen patrullerar dygnet runt.

Byborna är jordbrukare och det är dags för vårbruket. Men det saknas bränsle för att det ska vara möjligt. De pratar om att sätta potatis för hand för att hålla byborna och soldaterna med mat.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med stöd humanitärt arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningen Svenskbybornas plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.

Slava Ukraini!

Report from Gammalsvenskby 9 March.

The internet has been down, but there is electricity, water, food and heat.

The villagers say that there was a very powerful explosion for Beryslav at lunchtime. A couple of hours later, a large Russian convoy passed from Kherson, on the main road west of and past Gammalsvenskby towards the city in the north, Kryvyi Rih.

Peaceful demonstrations with 400 people are taking place in the regional city of Kherson. But they were arrested. Tonight it seems calm in the village. There is a checkpoint at the entrance to the village and the men patrol around the clock.

The villagers are farmers and it’s time for spring farming. But there is a lack of fuel for that to be possible. They talk about putting potatoes  down by hand to keep the villagers and the soldiers with food.

Slava Ukraini!