Det är idag relativt lugnt i byn. Igår regnade det. Idag blommar aprikosträden, men de är kallt och blåsigt.

Byborna har fått in lite mat från grannbyarna, men idag kommer det ingen brödbil. Grannbyar har plundrats och nya strider väntas i hela området. Flyktingar från närliggande byar och grannstaden Beryslav har kommit till byn.

Byäldsten rapporterar att tjänstemännen på kontoret tillsammans med bybor har planterar rosor och träd vid monumentet över den Heliga Maria som står vid infarten till byn samt utanför kommunkontoret i Gammalsvenskby.

Må de få blomma i fred och frihet!

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Today it is relatively quiet in the village. Yesterday it rained. Today the apricot trees are in bloom, but they are cold and windy.

There is electricity, water and heating. The village has received some food from outside, but today there will be no bread truck.

Neighboring villages have been looted and new battles are expected throughout the area.
Refugees from nearby villages and the neighboring town of Beryslav have come to the village.

The head of the village reports that the officials in the office together with the villagers have planted roses and trees at the monument
over the Holy Mary which stands at the entrance to the village and outside the municipal office in Gammalsvenskby.

Vår i byn 2016

May they flourish in peace and freedom.