22 april

Idag skiner solen i Gammalsvenskby. Det är långfredag i Ukraina och i helgen firar de påsk.
Den senaste veckan har många försökt och en del lyckats lämna byn. De har åkt i civila bilkonvojer genom
ryskockuperat område från kommunstaden Beryslav till staden Kryvyv Rih, norr om Gammalsvenskby.
Det är omkring 30 vägspärrar och kontroller på den sträckan. Minst en av konvojerna blev beskjutna,
några bilar fick vända, men alla i bilarna överlevde.
Flera familjer har tagit sig till Sverige, men också till andra länder som Polen och Kroatien, där de har släkt
eller vänner. Men det blir allt svårare att fly, vissa dagar har de inte fått åka. En del väljer att stanna för
att ta hand om de gamla eller andra som inte kan lämna.

På nyheterna säger de att Ryssland vill utropa regionen Kherson som Gammalsvenskby tillhör,
till en rysk republik likt Donetsk och Luhansk. Det ska göras en falsk folkomröstning och det
går rykten om att männen ska kallas in till den ryska armén.

Det finns större delen av tiden el och vatten. De lever främst på sitt självhushåll.
Det är ont om mediciner och hygienprodukter. Det har annars varit lugnt från beskjutningar sedan i måndags,
men i natt var det så kraftiga explosioner i närheten att fönster och dörrar slogs upp på Nya Bygatan.
Det förväntas bli mer strider, när nu Rysslands armén koncentrerar sig på de södra och östra delarna av Ukraina.

Föreningen har tack vare samarbeten och ett oerhört engagerat nätverk med organisationer, privatpersoner och
hjältar till chaufförer lyckats få ner fler hjälpsändningar med mediciner och förnödenheter samt kunnat hjälpa
byborna som lämnat.

Vill du bli medlem eller hjälpa till med humanitärt arbete i Gammalsvenskby,
sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 225 22 86.

————————————–

Today the sun is shining in Gammalsvenskby. This weekend they will celebrate Easter.
In the last week, many have tried and some managed to leave the village.
They have traveled in civilian car convoys through a Russian-occupied area from
the municipal town of Beryslav to the town of Kryvyv Rih, north of Gammalsvenskby.

There are about 30 roadblocks and controls on that stretch. At least one of the convoys was shelled,
some cars were allowed to turn around, but everyone in the cars survived. Several families came to Sweden,
but also to other countries such as Poland and Croatia, where they have relatives or friends.
But it is becoming increasingly difficult to escape, some days they have not been allowed to go.
Some choose to stay to take care of the elderly or others who can not leave.

In the news, they say that Russia wants to declare the Kherson region to which Gammalsvenskby belongs,
a Russian republic like Donetsk and Luhansk. A false referendum is to be held and there are rumors
that the men will be called up to the Russian army.

Most of the time there is electricity and water. They live mainly on their own household.
There is a shortage of medicines and hygiene products.

It has otherwise been calm from shelling since Monday, but last night there were such powerful
explosions nearby that windows and doors were smashed on Nova street.

There are expected to be more fighting, now that Russia’s army is concentrating on the southern and eastern parts of Ukraine.

Thanks to networks, collaborations and heroes for drivers, the association has managed to bring down more relief shipments with medicines and supplies.

Vår i byn 2013. Innan kriget.