Läget i Gammalsvenskby är spänt. Det är oroligt runt omkring byn och i landet i stort. Ryska armén fortsätter sin oförutsägbara tunga beskjutning av civila mål i Ukraina.

Det är fortfarande svårt att hålla kontakt med nära och kära, då ukrainskt internet och mobilnät är avstängt. Men det finns några kanaler vi kan nå fram på.
Mer än hälften av befolkningen lär ha lämnat byn, så det är bara omkring 1000 personer kvar. De flesta till vänner eller släktningar i det icke ockuperade Ukraina, och en del till utomlands som Polen, Sverige, Kroatien eller Portugal.
Det finns mat, el och därmed vatten. det är ont om mediciner och hygienprodukter.
Ockupationsmakten har varit på besök ett par gånger, genomsökt hus och förhört byborna. Minst en person är tillfångatagen. De söker främst efter män som tidigare varit inkallade i ukrainska armén i Donbass.
Måtte dessa krigsbrott och terror ta slut!

Vi fortsätter att stötta och hjälpa byborna.

Vill du hjälpa till med vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.


The situation in Gammalsvenskby is tense. There are fights around the village and in the country as a whole. The Russian army continues its unpredictable heavy shelling of civilian targets in Ukraine.
It is still difficult to keep in touch with loved ones, as Ukrainian internet and mobile networks are turned off. But there are some channels we can reach.
More than half of the population is said to have left the village, so there are only about 1000 people left. Most to friends or relatives in unoccupied Ukraine, and some to foreign countries such as Poland, Sweden, Croatia or Portugal.
There is food, electricity and thus water. there is a shortage of medicines and hygiene products.
The occupying forces have visited a couple of times, searched houses and interrogated the villagers. At least one person is captured. They are mainly looking for men who have previously been drafted into the Ukrainian army in Donbass.

May these war crimes and terror end!
We continue to support and help the villagers.