Rapport 7 oktober

Idag är det en begravning i byn, som alltid sker dagen efter dödsfallet. Strömmen och internet kommer och går. Många håller sig hemma, då läget är mycket spänt i byn.

Den ryska armén är kvar med många soldater. Men vi får rapporter att den ukrainska armén är nära.

Gammalsvenskby är en fantastisk plats, som ligger vackert vid Dnipro. Byborna är fantastiskt gästfria och välkomnade. Byn grundades av svenskar 1782, som var tvångsförflyttade från Dagö av Katarina den stora. Den har genom åren utstå flera krig.

På bilden ser ni Melitta Prasolova (Portje) som var ung under andra världskriget. Hon är död död sedan ett par år, den sista tiden bodde hon på byns ålderdomshem. Hon pratade gammalsvensk och berättade ofta om sina svåra år under kriget. De var först ockuperade av Tyskland och tvångsförflyttade till tyska arbetsläger i Polen under kriget. När kriget var slut och skulle återvända till Sovjet blev de anklagade för att vara förrädare och hamnade i arbetsläger i Komi, nära Sibirien. Där högg de skog i smällkalla vintern med upp till -40 graders kyla. De fick begrava många av sina barn där, så gott det gick i taigan. De fick bara matransoner till de som var arbetsföra. Och gav de maten till barnen överlevde de inte själva. Till slut kom de tillbaka till Gammalsvenskby. En del var kvar i Komi i upp till 10 år.

Många av berättelserna påminner så mycket om dagens krig. Så när jag skriver uppdateringar känns det ibland som om man skriver om krigets fasor för 80 år sedan. Men det är nu.

Melitta, vila i frid.

Report 7 October

Today there is a funeral in the village, which always takes place the day after the death. Power and internet come and go. Many stay at home, as the situation is very tense in the village.

The Russian army remains with many soldiers. But we are getting reports that the Ukrainian army is close.

Gammalsvenskby is a fantastic place, beautifully situated on the Dnipro. The villagers are wonderfully hospitable and welcoming. The village was founded by Swedes in 1782, who were forcibly displaced from Dagö by Catherine the Great. It has endured several wars over the years.

In the picture you see Melitta Prasolova (Portje) who was young during the Second World War. She has been dead for a couple of years, the last time she was living in the village’s nursing home. She spoke old Swedish and often talked about her difficult years during the war. They were first occupied by Germany and forcibly transferred to German labor camps in Poland during the war. When the war was over and they were to return to the Soviet Union, they were accused of being traitors and ended up in a labor camp in Komi, near Siberia. There they cut forest in the bitterly cold winter with temperatures of up to -40 degrees. They had to bury many of their children there, as best they could in the taiga. They only received food rations for those who were able to work. And if they gave the food to the children, they themselves did not survive. Finally they came back to Gammalsvenskby. Some remained in Komi for up to 10 years.

Many of the stories are so reminiscent of today’s wars. So when I write updates it sometimes feels like writing about the horrors of war 80 years ago. But it is now.

Melitta, rest in peace.

Gammalsvenskbys ålderdomshem 2022. Föreningen Svenskbyborna har under många år stöttat ålderdomshemmet.
Melitta Prasolova, född Portje. Foto: Sofia Hoas