Läget är stabilt i Gammalsvenskby. Men det har varit mycket beskjutningar och explosioner runt byn senaste dygnet. Ukrainas morgonrapport visar bland annat stora explosioner nära kraftdammen mot Nova Kakhovka, 20 km söder om byn. Det är fortfarande mycket ryska soldater i byn. De har bosatt sig runt om i byn i tomma hus.
Elen och därmed vattnet kommer och går. Det blir då också svårt att hålla kontakt med omvärlden. Det börjar bli ont om mat i affären.

Apoteket i Gammalsvenskby är tömt på medicin sedan läge. Men tack vare de pengar ni bidrar med till föreningens insamling, planerar våra kontakter att åka till närmaste staden Berislav för att köpa in medicin till byborna imorgon.

Utrikesminister Ann Linde ringde idag till föreningen och uttryckte sitt stöd för Gammalsvenskby och förhörde sig om dagens läge. Hon tackade för rapporterna. Hon uttryckte också sin beundran över bybornas mod att hålla ut och att fortsatt visa sitt motstånd mot ockupationsmakten.

——–

The situation is stable in Gammalsvenskby. But there has been a lot of shelling and explosions around the village in the past 24 hours. Ukraine’s morning report shows, among other things, large explosions near the power dam towards Nova Kakhovka, 20 km south of the village. There are still a lot of Russian soldiers in the village. They have settled around the village in empty houses.
The electricity and thus the water comes and goes. It then also becomes difficult to maintain contact with the outside world. The store is running out of food.
The pharmacy in Gammalsvenskby is empty of medicine since time immemorial. But thanks to the money you contribute to the association’s fundraising, our contacts are planning to go to the nearest town of Berislav to buy medicine for the villagers tomorrow.
Foreign Minister Ann Linde called the association today and expressed her support for Gammalsvenskby and inquired about today’s situation. She thanked for the reports. She also expressed her admiration for the courage of the villagers to persevere and continue to show their resistance to the occupants.

Tyska kyrkan i byn. 221012.