Tack för alla bidrag!

19 december
Rapport från Gammalsvenskby.
Det har varit rysk beskjutning av byn de senaste två dagarna. Två personer har skadats.

Byn är fortsatt utan el, det är därför vattenbrist och svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Föreningen jobbar tillsammans med teamen i Kryvyj Rih och Gammalsvenskby för att få ner mer briketter och en större vattenpump innan jul.
Vi härhemma fortsätter krigsinsamlingen, Eva Lundqvist har tagit initiativ till en tomtejogg.

Igår föreläste föreningen för frimurarorden i Visby. De har under året samlat in pengar till Gammalsvenskby och lämnade igår över ytterligare en check till vår insamling.


Tack för hjälpen från er alla. ❤️ Alla gåvor är viktiga, stora som små!

Tillsammans är vi starka!

Slava Ukraini!

December 19
Report from Gammalsvenskby.
There has been Russian shelling of the village for the past two days. Two people have been injured.
The village is still without electricity, there is therefore a water shortage and it is difficult to maintain contact with the outside world.
The association works together with the teams in Kryvyj Rih and Gammalsvenskby to bring down more briquettes and a bigger water pump before Christmas.
We here at home continue the war collection, Eva Lundqvist has taken the initiative for an Santa jog.
Yesterday the association for the Masonic Order in Visby lectured. During the year, they have collected money for Gammalsvenskby and handed over another check for our collection yesterday.
Thanks for the help from all of you. ❤️ All gifts are important, big or small!
Together we are strong!