23 januari
Rapport från Gammalsvenskby
De är återigen 0-gradigt i byn. Det har varit lite lugnare med beskjutningar det sista dygnet.
Hjälpsändningen från Sverige med pannlampor, batterier, värmeljus och varma kläder har nu delats ut till byborna. Det är c:a 500 hushåll i byn. Våra två svenska chaufförer är nu hemma igen, välbehållna.
I byn jobbar teamet på med att få igång centralvattnet som nu börjat fungera i delar av byn. Trygghetspunkten som finansierats av Kungahuset, börjar också bli färdig. Där kommer det finnas värme, vatten och internet, så att byborna kan få lite vila och ro.
Nästa hjälpsändning går nu från Sverige till Gammalsvenskbys sjukhus i Berislav och byn, lastad främst med sjukvårdsmaterial, mediciner, 150 kaminer och byggplast. Denna sändning gör vi ihop med Direct Ukraine i Skåne. Tobbes bud hjälper till med logistik.
Vi har idag också inlett ett samarbete med IMCS (International Medical Corps Sweden), där vi hoppas att kunna förstärka byns vårdcentral med sjukvårdsutbildade volontärer från Sverige.
Tack för alla bidrag som fortsätter komma in, så vi kan fortsätta hjälpa!


Tillsammans är vi starka!


23 January
Report from Gammalsvenskby
They are again 0 degrees in the village. It has been a little calmer with shelling in the last 24 hours.
The aid shipment from Sweden with headlamps, batteries, tealights and warm clothes has now been distributed to the villagers. There are about 500 households in the village. Our two Swedish drivers are now back home, well preserved.
In the village, the team is working on getting the central water system up and running, which has now started working in parts of the village. The security point, financed by the Royal House, is also starting to be completed. There will be heat, water and internet, so that the villagers can get some rest and peace.
The next aid shipment is now going from Sweden to Gammalsvenskby’s hospital in Berislav and the village, loaded mainly with medical supplies, medicines, 150 stoves and construction plastic. We do this broadcast together with Direct Ukraine in Skåne. Tobbe’s bid helps with logistics.
Today we have also started a collaboration with IMCS (International Medical Corps Sweden), where we hope to be able to strengthen the village’s health center with medically trained volunteers from Sweden.
Thanks for all the contributions that keep coming in, so we can keep helping!
Together we are strong!