Tack för de bidrag som hittills kommit in!

Över 100 bidrag de 3 senaste dagarna. Många bäckar små blir till en hel Dnepr.

Delar av byn har fått tillbaka elen och internet. Vi hoppas det får bestå. Vi har ett par vänner i byn som tar reda på de akuta behoven. Så ska vi se till att rätt hjälp kommer så snart som möjligt.

Strider pågår ännu vid kraftdammen. Den västra stranden (samma sida som byn) vid Nova Kakhovka har återtagits av ukrainska styrkor.

Och alla jag haft kontakt med vill stanna och stå upp för Ukraina!

Thank you for the contributions that have come in so far!

Over 100 entries in the last 3 days. Many small streams become a whole Dneper.

Parts of the village have regained electricity and internet. We hope it lasts. We have a couple of friends in the village who find out the urgent needs. So we will make sure that the right help comes as soon as possible.

Fighting is still going on at the power dam. The west shore (same side as the village) at Nova Kakhovka has been recaptured by Ukrainian forces.

Everyone I have had contact with wants to stay and stand up for Ukraine!