Dagens kontakt dag 3

Vi håller kontakt med våra vänner i byn. De hälsar och är tacksamma för det stöd som kommer från Sverige.

Maria är hos sin dotter i Nova Kakhovka och ser granateld. Hon är så ledsen att hennes barnbarnsbarn ska behöva uppleva krig igen. Maria själv var 5 år när andra världskriget drabbade byn. Hon hälsar till er alla

Det finns el i delar av byn och det hörs ännu granateld från Nova Kakhovka, staden vid dammen i närheten.

Vill du stötta genom att bli medlem i föreningen Svenskbyborna eller skänka ett bidrag till den humanitär hjälp gå in på www.svenskbyborna.se

Day 3 of war –  still in touch

We keep in touch with our friends in the village. They send greetings and are grateful for the support that comes from Sweden.

Maria is with her daughter in Nova Kakhovka and sees grenade fire. She is so sad that her great-grandchildren will have to experience war again. Maria herself was 5 years old when World War II hit the village. She send warmest greetings to you all.

There is electricity in parts of the village and pomegranate fires can still be heard from Nova Kakhovka, the town by the nearby dam.

Do you want to support by becoming a member of the association Svenskbyborna or donate a contribution to the humanitarian aid go to www.svenskbyborna.se/en/hjalpverksamhet