Vi har inte fått kontakt med Gammalsvenskby det senaste dygnet.

Det senaste vi hörde var att det var relativt lugnt. Färskpotatisen är klar, men det är på grund av ockupationen inte möjligt att sälja något, då uppköparna inte kan ta sig till eller från området. Jordgubbarna i grannbyarna är också mogna, men kan inte heller säljas av samma orsak.

Vi fick meddelande från våra vänner i Kherson att ockupationsmakten igår kopplade bort de ukrainska mobil- och internetoperatörerna i Khersons län, där byn också ingår.

Ockupanterna vill ansluta stadsborna till det ryska mobil- och internätet av dålig kvalitet. De säljer ryska simkort, men alla som köper måste visa sina pass som de fotograferar. Ukrainarna i Kherson är rädda för att visa sitt pass och vill inte byta till rysk mobilkommunikation. Men det finns inget val om de vill kommunicera med omvärlden.

Vi har också fått rapporter från vänner i det fria Ukraina att det pågår en ukrainsk offensiv norr om Gammalsvenskby, någraa ryska helikoptrar och jaktflyg har skjutits ner. De senaste nyheterna berättar att 20 byar, norr om byn har befriats av ukrainska armén det senaste dygnet.

We have not been in contact with Gammalsvenskby in the last 24 hours.

The last we heard was that it was relatively quiet. The fresh potatoes are ready, but due to the occupation it is not possible to sell anything, as the buyers can not get to or from the area. The strawberries in the neighboring villages are also ripe, but can not be sold for the same reason.

We received a message from our friends in Kherson that the occupying forces yesterday disconnected the Ukrainian mobile and internet operators in Kherson County, which also includes the village.

The occupiers want to connect the city’s residents to the Russian mobile and internet network of poor quality. They sell Russian SIM cards, but everyone who buys must show their passports that they photograph. The Ukrainians in Kherson are afraid to show their passports and do not want to switch to Russian mobile communications. But there is no choice if they want to communicate with the outside world.

We have also received reports from friends in free Ukraine that there is a Ukrainian offensive north of Gammalsvenskby, some Russian helicopters and fighter jets have been shot down. The latest news is that 20 villages, north of the village, have been liberated by the Ukrainian army in the last 24 hours.

På väg till betet