Tack för alla bidrag som fortsätter komma in. De kommer att behövas.

Byn har fortfarande ingen kommunikation omvärlden eller nära och kära sedan ockupationsmakten den 30 maj stängde ner ukrainska mobilnäten och internet. Det är en del i att annektera och ryssifiera Khersons län.

Vi har senaste veckan försökt hitta ett sätt att kunna hålla kontakten, så oroliga anhöriga kan få kontakt med varandra.

Och idag har vi äntligen lyckats få till en kontakt efter nästan en veckas tystnad.

Det är efter omständigheterna lugnt i byn. Byborna har el, vatten och mat. Stridigheter hörs ständigt, men förekommer inte direkt i byn.

Det pågår stridigheter norr om byn, vilket gör att byn för närvarande är isolerad.

Slava Ukraini!

————

Thank you for all the contributions that continue to come in. They will be needed.

The village still has no communication with the outside world or loved ones since the occupying forces on May 30 shut down Ukrainian mobile networks and the Internet. It is part of annexing and Russifying Kherson County.

We have last week tried to find different ways to solve it.

And today we have finally managed to get in touch after almost a week of silence.

It is calm in the village under the circumstances. The villagers have electricity, water and food. Fighting is constantly heard, but does not occur directly in the village.

Fighting is taking place north of the village, which means that the village is currently isolated.

Slava Ukraini!

Potatisen är färdig, men går inte sälja till uppköpare, då byn är isoleerad.