Rapport från byn
Det har inte funnits el och vatten i Gammalsvenskby på två dagar. Detta gör också att det är svårt att hålla kontakt med omvärlden.
Den ukrainska armén har varit mycket framgångsrik i din motoffensiv. Flygplan flyger lågt och ofta precis ovanför hustaken. Det är mycket beskjutning och explosioner runt om byn. Det ur splitter som landar på bybornas tak och i trädgårdar. Ryska soldater är i byn dagligen, de sover i ravinerna runt byn. För ett par dagar sedan stal de av bilarna i byn.
Med hjälp av krigsinsamlingen har ålderdomshemmet lyckats köpa in tre ton kol och 100 liter bränsle, så de klarar sig i vinter. Det är stor brist på kol och om det finns är det mycket dyrt.
Vi hoppas på fred och en befriad by.
Slava Ukraini!
Vill du bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Vi ser till att alla pengar kommer fram.

Report from the village
There has been no electricity or water in Gammalsvenskby for two days. This also makes it difficult to keep in touch with the outside world.
The Ukrainian army has been very successful in your counteroffensive. Airplanes fly low and often just above the rooftops. There is a lot of shelling and explosions around the village. It’s made of shrapnel that lands on villagers’ roofs and in gardens. Russian soldiers are in the village daily, they sleep in the ravines around the village. A couple of days ago they stole the cars in the village.
With the help of the war collection, the old people’s home has managed to buy three tons of coal and 100 liters of fuel, so they can get by this winter. There is a great shortage of coal and if it is available it is very expensive.
We hope for peace and a liberated village.

Kol till ålderdomshemmet 🙂