Rapport 24 september
Idag är det 6 månader sen Gammalsvenskby blev ryskockuperat.

Under den senaste natten var mer explosioner i närheten av byn.

Och ikväll rapporterar en av byborna att ryska ockupationsmyndigheten gick runt i Gammalsvenskby och samlade in underskrifter till folkomröstningen, med hjälp av soldater.

Helt lagvidrigt och emot folkrätten.

Slava Ukraini!

Bidra till vårt humanitära arbete i Gammalsvenskby, sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

—-

Report 24 September
Today it is 6 months since Gammalsvenskby was occupied by Russians.

During the last night, more explosions were near the village.

And tonight one of the villagers reports that the Russian occupation authority went around Gammalsvenskby collecting signatures for the referendum, with the help of soldiers.

Totally illegal and against international law.

Slave Ukraine!

Ravinen oktober 2021. foto Sofia Hoas