20 oktober
Läget i Gammalsvenskby är fortsatt svårt. Det regnade på morgonen och är väldigt kallt.

Byn har inte haft el, vatten och mycket dåligt internet de senaste 2 dygnen. De får inte heller in något bröd.

Våra hjälparbetare har idag varit i Berislav och köpt in blöjor och hygienartiklar till ålderdomshemmet och andra behövande.

Den brittiska underrättelsetjänsten menar att Ryssland överväger ett tillbakadragande från västra området om floden Dnipro och i så fall överge hela Chersonfronten.

Slava Ukraini!


The situation in Gammalsvenskby remains difficult. It rained in the morning and is very cold.

The village has had no electricity, water and very poor internet for the past 2 days. They don’t get any bread either.

Our aid workers have been in Berislav today and bought diapers and hygiene items for the old people’s home and other needy people.

The British intelligence service believes that Russia is considering a withdrawal from the western area of the Dnipro River and in that case abandoning the entire Kherson front.


Foto taget från Gammalsvesnkby. Hård vind över Dnipro 2021. Foto: Sofia Hoas